VacuSystem Sp. z o.o. wyłącznym importerem narzędzi Nemo Power Tools w Polsce

Logo Nemo Power Tools

20 grudnia 2019 roku pomiędzy producentem akumulatorowych narzędzi do prac pod wodą – firmą Nemo Power Tools Ltd, a polskim producentem i importerem firmą VacuSystem Sp. z o.o. zawarte zostało porozumienie na mocy którego VacuSystem jako wyłączny importer będzie odpowiedzialny za sprzedaż i dystrybucję narzędzi Nemo Power Tools na polskim rynku.

Kompletna oferta producenta Nemo Power Tools dostępna będzie poprzez sklep internetowy – nemo-powertools.eu
Importer będzie odpowiedzialny za zwiększenie dostępności narzędzi na polskim rynku oraz sprzedaż elektronarzędzi na warunkach gwarancji producenta.